https://www.mpravde.gov.rs/tekst/21025/video-link-izmedju-osnovnog-suda-u-sremskoj-mitrovici-i-kpz-sremska-mitrovica.php 

ВИДЕО ЛИНК У ОСНОВНОМ СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  НАКОН ГОДИНУ ДАНА ПРИМЕНЕ

     

Заједничким доприносом  Министарства правде, КПЗ у Сремској Митровици и Основног и Вишег суда у Сремској Митровици пре годину дана у Основном суду у Сремској Митровици  успостављен је систем „видео саслушања” лица лишених слободе између Основног и Вишег суда у Сремској Митровици и КПЗ „Сремска Митровица”, као први такве врсте у судовима у Србији што је као пример добре праксе наглашено и у Националној стратегији реформе правосуђа од 2018 до 2024. године.

За протеклих годину дана у Основном суду у Сремској Митровици на овај начин је завршено 12 предмета што је допринело ефикаснијем и економичнијем поступању.

С обзиром да је оваква пракса прихваћена позитивно и од стане Основног суда у Сремској Митровици тј запослених који примењују овај ИКТ алат у пракси  и од стране КПЗ Ср. Митровица, сперемни смо да поделимо знања, вештине и искуства у овој области и допринесемо  даљем унапређењу е-сервиса унутар правосуђа, чиме би се обезбедио приступ правди, повећање квалитета поступања и одлучивања, ефикасно управљање предметима, као и транспарентности рада правосудних органа.