ОСНИВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

 

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 112/2008 и 104/2009....108/16) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС" бр. 101/13), који се примењује од 1.1.2014. године одређено је седиште и подручје на којем врши надлежност Основни суд у Сремској Митровици те је  сходно одредби члана 3 став 1 тачка 57 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава утврђено  да Основни суд у Сремској Митровици врши надлежност за територију Градa Сремска Митровица.

Седиште Основног суда у Сремској Митровици налази се

Адреса: Светог Димитрија бр. 39

Поштански број и град: 22 000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Шифра делатности: 8423.

ПИБ: 106400484

МБ: 08864390

ЖИРО РАЧУНИ:

•         РЕДОВАН РАЧУН: 840-1620-21

•         ТАКСЕ: 840-29673845-52

•         РАЧУН ЗА КАЗНЕ И ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА: 840-29639845-08

•         РАЧУН ДЕПОЗИТА: 840-293802-64