Контакт подаци

Основни суд у Сремској Митровици

Трг Светог Димитрија бр.39

22000 Сремска Митровица 

Email: uprava@sm.os.sud.rs

Телефонска централа суда: +381 22 600 100

Председник суда: +381 22 600 104 

Секретар суда: +381 22 600 101

Портпарол суда: +381 22 600 118  

Технички секретар суда: +381 22 600 103

Факс суда: +381 22 600 102 

 

Радно време суда: 7:30 - 15:30

Радно време суда предвиђено за рад са странкама: 8:00-14:00