Посета ученика  Економске школе „9. мај „ из Сремске Митровице нашем суду

 

 

Дана 23.12.2019. године суђењима у Основном суду у Сремској Митровици присуствовали су ученици правног смера Економске школе „9. мај „ из Сремске Митровице. Дугогодишња сарадња ове школе и суда установљена је  Протоколом о сардањи  2016 године у циљу  јачање развоја образовања и стручног оспособљавања ученика средњих школа кроз пружање могућности ученицима школе да у складу са законом и под надзором професора и наставника Школе и судија Суда у складу са њиховим узрастом и наставно научним програмом и планом рада стекну знање и искуство кроз практичну обуку.

Поред суђења, ученици се приликом посете суду  упознају и са  пословима који се врше у судским писарницама, пријему и експедицији поште и другим организационим јединицама у суду.

У оквиру ове сардање в.ф.председника суда Бранислав Трнинић и судије овог суда неколико пута су били  гости у овој школи, а суд је током 2018. године био домаћин републичког такмичења ученика средњих школа у симулацији суђења.

По речима професора и утисцима ученика  упознавање са судским процедурама утицало је да ученици  лакше схвате оно што је у уџбеницима објашњено сувопарно и апстрактно, успешно учествују на такмичењима у симулацијијама  суђења и беседништву, као и каснијем лакшем одабиру професије.