НОВИНЕ У РАДУ СУДА

 

Министарство правде је у протеклом периоду  развило  нове модул апликације за потребе судова и то „Промет непокретности“ („ПроНеп“) како би било омогућено вршење доставе извршних одлука донетих у поступку у коме судови поступају у својству првостепеног суда, а које представљају подобан правни основ за упис у катастар непокретности, као и систем „Електронска огласна табла“.у циљу примене Измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу.

Обуку за коришћење неведених  модул апликација током овог месеца  прошли су и  запослени из нашег суда.

У циљу информатичке модернизације и увођења савременог начина управљања предметима у суду    као и електронског  достављања докумената путем наведених, али и других апликација које суд користи у своме раду ,а   који ће довести до веће ефикасности и транспарентности суда, Основни суд у Сремској Митровици  добио је и сагласност Министраства правде за куповину  нових рачунара и скенера.

Нова ИТ опрема инсталирана је у суду и уз адекватну обуку запосленима ће омогућити брз приступ информацијама и апликацијама значајним за њихов рад, а грађанима ће омогућити бржи приступ правди.