Eлектронска огласна табла
 

Непокретности - I продаја

Број предмета

Датум продаје

II-00159-2015

22.01.2019.

II-00023-2016

24.01.2019.

II-00053-2016

05.02.2019.

 

 
   

ПОЧЕТНА :: НАДЛЕЖНОСТИ :: ИНФОРМАТОР :: ТОК ПРЕДМЕТА :: ОГЛАСНА ТАБЛА :: КОНТАКТ

 
       

© 2011 Oсновни суд у Сремској Митровици

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

телeфон: 022/600-100;   телефакс: 022/600-102