Eлектронска огласна табла
 

Непокретности - I продаја

Број предмета

Датум продаје

I-00517-2016

21.09.2018.

I-00041-2016

12.10.2018.

I-00584-2015

23.11.2018.

Iv-00190-2016

27.11.2018.

 

 
   

ПОЧЕТНА :: НАДЛЕЖНОСТИ :: ИНФОРМАТОР :: ТОК ПРЕДМЕТА :: ОГЛАСНА ТАБЛА :: КОНТАКТ

 
       

© 2011 Oсновни суд у Сремској Митровици

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

телeфон: 022/600-100;   телефакс: 022/600-102